SERVICII DE TOPOGRAFIE

Vă oferim următoarele
servicii de topografie şi cadastru:

• Documentatii cadastrale in vederea inscrierii in carte funciara a imobilelor (case, terenuri intravilane si extravilane)
• Ridicari topografice pentru proiecte de infrastructura (drumuri, canalizare, apa, etc.)
• Trasarea in teren a diverselor proiecte tehnice
• Harti si planuri topografice pe suport analogic si digital
• Urmarirea in timp a comportamentului constructiilor de importanta majora
• Alte aplicatii specifice topografiei ingineresti
• Dezmembrari, parcelari sau lotizari de terenuri
• Planuri topografice de situatie in format analogic si digital
• Ridicari topografice si trasari constructii, cote, limite de proprietate
• Aviz tehnic pentru obtinerea certificatului de urbanism si/sau autorizatie de construire
• Documentatii cadastrale pentru scoaterea terenului din circuitul agricol
• Masuratori batimetrice: studii ale adancimilor lacurilor si/sau raurilor; harti ale formei reliefului subacvatic; calcul de volum si suprafete ale apelor statatoare si curgatoare; monitorizarea evolutiei excavarilor in balastiere.

9

TOPOGRAFIE GENERALA

  • ridicari topografice pentru diverse autorizatii, pentru proiecte de infrastructura, pentru retele de utilitati
  • intocmirea de planuri topografice analogice si digitale
  • masuratori pentru realizarea modelului 3D al terenului
  • intocmirea de profile longitudinale si transversale
  • calculul volumului de umplutura sau sapatura
  • trasarea limitelor de proprietate, a elementelor constructiilor civile si industriale, a elementelor proiectelor de infrastructura