ALIMENTARE CU APA POTABILA

 

Apa potabilă este cea mai importantă resursă de consum uman pe care o avem.

De aceea, alimentarea fiabilă cu apă potabilă, disponibilă 24 de ore pe zi – șapte zile pe săptămână – este esențială pentru bunul mers al societății.

 • Furnizăm companiilor de alimentare cu apă și autorităților servicii de consultanță privind alimentarea cu apă potabilă sigură în prezent și pentru generațiile viitoare.

  Oferim asistență clienților pentru a alege soluția cu eficiență optimă din punct de vedere financiar și energetic în următoarele sectoare:

  • identificarea resurselor de apă
  • calitatea și chimia apei
  • managementul captării apei de suprafață
  • optimizarea zonelor de captare și modelarea 3D a apei freatice
  • procese de tratare a alimentării cu apă
  • distribuția apei și rețele de apă
  • stabilirea unor zone de contorizare districtuale
  • modelare hidraulică
  • zone de presiune și optimizarea consumului de energie
  • reducerea pierderilor
  • managementul apei necontorizate
  • soluții de tip SIG și bazate pe web
  • sistem de contabilizare pentru utilități
  • managementul activelor
  • reabilitarea conductelor
  • managementul alimentării cu apă și planificare strategică
  • asistență la funcționare și întreținere
  • reutilizarea surselor de apă pluvială
  • planificarea reacției în caz de urgență
  • asistență în caz de urgență la contaminarea apei potabile.

Alimentarea cu apă sigură și fiabilă

Pentru a asigura buna calitate a apei potabile este necesară acordarea unei atenții constante captării surselor de apă, precum și proceselor de tratare a apei de la uzinele de apă. Am proiectat un număr mare de uzine de apă, bazate atât pe extragerea apei freatice din zone de captare, cât și pe tratarea apei de suprafață. Expertiza noastră esențială constă în dezvoltarea proceselor, proiectare generală și detaliată, precum și evaluarea proceselor biologice, chimice și fizice la uzine de apă existente. Astfel, vă putem oferi asistență atât pentru unități noi, cât și pentru modernizarea uzinelor în ceea ce privește captarea și tratarea apei de suprafață, precum și stabilirea zonelor de captare și extragerea și tratarea apei freatice.

Misiunea noastră este de a urmări fiecare proiect în toate etapele, de la idei conceptuale și analiză, dimensionarea proceselor și proiectare conceptuală, proiectare detaliată și ofertare, până la construcția și darea în exploatare a unei uzine. Rolul nostru preferat este cel de consultant principal, în care ne putem asuma responsabilitatea pentru dezvoltarea proceselor, ingineria mecanică și ne putem utiliza resursele în alte discipline tehnice, cum ar fi: sectorul civil, structuri, încălzire, ventilație și climatizare (IVC), inginerie electrică și automatizare.